Zapisnik sa izvlačenja nagradne igre

K.R.VILI d.o.o.

Samoborska 18,10432 Bregana

R.Hrvatska,OIB:10795154240

tel.01 33 66 000,mail: zooviliured@gmail.hr

ZAPISNIK
kojim izjavljujemo da je izvlačenje nagradne igre “Vedro ljeto,Gardaland ,Morski svijet i Safari park uz ZOO VILI” od 14.7.-20.08.2016. Klasa UP/I-460-02/16-01/459 Urbroj:513-07-21-01/16-3 od 4.srpnja 2016. objavljene dana 13.07.2016. na službenoj web stranici www.zoo-vili.hr,facebook stranici Zoo Vili te u papirnatom obliku na svim prodajnim mjestima “Zoo Vili” održano dana 22.08.2016.;

-u trgovini Zoo Vili u Karlovcu,Zrinski trg br.6,(za prodavaonice Karlovac i Jaska) u 17.25 sati

-u trgovini Zoo Vili u Zagrebu,Petrinjska 40,(za prodavaonice Utrina i Petrinjska) u 19.35 sati
-u trgovini Zoo Vili u Samoboru,Perkovčeva 61,(za prodavaonice Samobor 2 Konzum i Perkovčeva) u 13.00 sati

Prva nagrada putovanje za dvije osobe u Gardaland ,Seaworld i Safari park uključen prijevoz ,noćenje u hotelu 3*, večera,doručak i ulaznice za Safari park,Seaworld i Gardaland.Vrijednost prve nagrade je 1835 kn (uključen PDV).

Dobitnik izvlačenja u Karlovcu :Adrijana Latković,Duga Resa,preuzeto.

Dobitnik izvlačenja u Petrinjskoj :Branka Vajzović,Zagreb,preuzeto.

Dobitnik izvlačenja u Samoboru :Valentina Penzeš,Samobor,preuzeto.

Druga nagrada poklon bon ZOO VILI-a vrijednosti 400kn(uključen PDV)

Dobitnik izvlačenja u Karlovcu :Vesna Rogoz,Karlovac,preuzeto.

Dobitnik izvlačenja u Petrinjskoj :Martina Jembrišak,Zagreb,preuzeto.

Dobitnik izvlačenja u Samoboru : Nadica Prevendar,Samobor,preuzeto.

Treća nagrada poklon bon ZOO VILI-a u vrijednosti 200 kn(uključen PDV)

Dobitnik izvlačenja u Karlovcu :Domagoj Šlat,Jastrebarsko,preuzeto.

Dobitnik izvlačenja u Petrinjskoj :Valentina Svetec,Jakovlje

Dobitnik izvlačenja u Samoboru : Amalka Štuka,Samobor,preuzeto.

Članovi komisije:

Krešimir Telebar

Renata Telebar

-u Karlovcu Martina Obranović

-u Petrinjskoj Matija Petek

-u Samoboru Maja Bašić

-Nagrade nije moguće zamijeniti za druge proizvode ili usluge, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.Nakon dodjele, dobitnik nagradu može prenijeti na treće osobe.

-Dobitnici nagrada biti će obaviješteni o dobivenoj nagradi pismeno mailom te, po potrebi, putem telefona u roku 8 dana od izvlačenja.

-Dobitnici nagrade koji su ispunili uvjete iz ovih Pravila imaju pravo preuzeti nagrade u roku 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku uz predočenje osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave. S dobitnicima nagrade sklopit će se izjava o preuzimanju nagrade. Način preuzimanja nagrada, Organizator će s dobitnikom dogovoriti putem telefona.

-Ako dobitnik u navedenom roku ne podigne nagradu Organizator će pisanim putem obavijestiti dobitnika te mu odrediti naknadni rok od 15 dana za podizanje nagrade. Ukoliko dobitnik ni u naknadnom roku ne podigne nagradu gubi pravo na nju, a Organizator će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

29.08.2016.